Německý špic střední - chov v ČR


DNA profil

20.06.2010 01:23

Od 1.1.2011 platí pro všechny chovné jedince v Německu povinnost mít stanoven DNA profil. Toto platí i při krytí v zahraničí, tedy i pro české psy, kteří by měli krýt německé feny.

DNA profil se stanovuje z krve, test provádí německá laboratoř Genocanin, cena je 40 euro. Formulář, který se musí poslat zároveň s krví, je zde.

Studii týkající se špiců si v němčině můžete přečíst zde.

A k čemu se používá DNA profil?

1. Určení rodičovství

2. Individuální identifikace jedince
Je-li už jednou určen psovi DNA profil, je možné jej kdykoliv potom podle něj dohledat a prokázat totožnost, i když je zbaven jakýchkoliv zevních označení (známek, tetování, čipů apod.). DNA profil jedince je naprosto individuálně specifický a s výjimkou jednovaječných dvojčat neexistují dva jedinci, kteří by se ve svém profilu shodovali. Této skutečnosti lze potom využít v případě krádeže a znovunalezení jedince pro důkaz jeho identity, v případě náhodných či cílených záměn, pojišťovacích podvodů apod.

3. Výběr nejvhodnějších jedinců k plemenitbě
Z určených DNA profilů skupiny zvířat lze stanovit stupeň heterozygotnosti (čím vyšší tím lépe), určit zvířata s nejmenším koeficientem inbreedingu a tím oddálit nežádoucí vlivy příbuzenské plemenitby. Článek s podrobným vysvětlením jak se toto provádí a jak lze pomocí DNA profilu vybírat vhodné krycí psy si můžete přečíst zde.

4. Další analýzy
DNA je po skončení analýzy archivována a lze ji v budoucnu použít i k jiným analýzám, např. dědičných chorob apod.

—————

Zpět